CULTURA, MULLER, SERVIZOS SOCIAIS E INMIGRACIÓN

CULTURA, MULLER, SERVIZOS SOCIAIS E INMIGRACIÓN

CONCELLEIRA DA AREA: LARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-NORIEGA

Os SERVICIOS SOCIAIS do Concello de Viveiro, contan con:  Claustros San Francisco Viveiro

1)- PERSONAL:

 • Un director
 • Tres traballadoras sociais
 • Dúas auxiliares administrativas
 • Unha educadora familiar
 • Unha pedagoga

 

2) FUNCIONS OU ACTIVIDADES:

                   2.1- TRABALLO SOCIAL DE ZONA

                   Proxecto e información, orientación e asesoramento:

 • Atención o usuaruo do servizo
 • Información dos recursos
 • Tramitación de prestacións económicas
 • Tramitación de outro tipo de prestacións ( p.e. Cartilla  Sanitaria para persoas sen recursos
 • Valoración dos casos presentados
 • Reunións cos distintos profesionais dos programas
 • Contacto con outros Servizos Especializados
 • Programación e avaliación dos Servizos Sociais Comunitarios
 • Tramitación para o desenvolvemento da lei de dependencia
 • Colaboración co Departamento de Inmigración/Emigración.

                2.2- PROGRAMA DE FAMILIA E CONVIVENCIA       

 • Proxecto de Servizo de Axuda no Fogar
 • Proxecto de Intervención Familiar
 • Xantar na casa
 • Teleasistencia
 • Escola Infantil

        2.3- PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL

 • Proxecto Plan Nacional Xitano
 • Talleres do Plan de Inclusión
 • Colaboración con Cáritas no reparto de alimentos recollidos na Campaña do Nadal. Emerxencia social
 • Colaboración Cáritas no roupeiro municipal
 • Colaboración coa Fundación Pedro Barrié de la Maza
 • Proxecto Transeúntes
 • Proxectos Prevención de Drogodependencias
 • Proxecto de axuda a escolarización
 • Bolsa de Emprego Municipal. Axuda no Fogar
 • Xestión do reparto de alimentos excedentes da U.E. en colaboración co banco de alimentos
 • Axudas Emerxencia Social

        2.4- PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

 • Vacacións Inserso
 • Actividades propias do centro e das parroquias adxacentes
 • Relación, información e asesoramento as distintas asociacións do municipio
 • Proxecto Voluntariado
 • Proxecto Nadal. Taller de xoguetes
 • Colaboración co CIM nas actividades e exposicións realizadas
 • Apoio a menores con especiais dificultades de aprendizaxe
 • Ocio e cultura en períodos no lectivos dirixido a menores usuarios de servizos sociais
 • Programa Vacacións en Paz
 • Colaboración asociación alzheimer de Viveiro

        2-5- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONS

 • Subvención do Centro de Información á Muller ó Servizo Galego de Igualdade
 • Plan concertado de Servizos Sociais-Atención Primaria
 • Axudas ós centros da primeira infancia dependentes das corporacións locais
 • Proxecto fomento do emprego en cooperación cos concellos
 • Plan Inclusión Social
 • Xestión de presupostos transferencia do Centro de Servizos Sociais da Xunta
 • Axuda no Fogar Deputación de Lugo

 


O Departamento de INMIGRACIÓN/EMIGRACIÓN del Concello de Viveiro cuenta con:    Logo_inmigración

1 Licenciada Dereito e 2 Diplomadas Educación Social.

ACCIÓNS:

1.Asesoramento  técnico Especializado a inmigrantes, emigrantes retornados e galegos no exterior:

 • Orientación, asesoramento e seguimento de casos.
 • Traducción e interpretación;
 • Atención Xurídica- Legal, Social e Administrativa.

2. Taller Sociocomunitario:

 • Achega dos recusos comunitarios a inmigrantes / emigrantes

3. Educación:

 • Alfabetización galego e castelán para adultos.     
 • Reforzo e apoio educativo.                                         
 • Educación intercultural nos centros educativos                                       
 • Reforzo e ocio e tempo libre no verán.                                           
 • Habiliadades sociais e resolución de conflictos

4. Intervención Familiar:

 • Familias inmigrantes con menores a cargo que se atopen cunha disfunción temporal ou crónica na dinámica familiar.

5. Laboral:

 • Mediación Laboral de inmigrantes /emigrantes con empresarios
 • Fomento do autoemprego.

6. Formación:  

 • Formación de inmigrantes / emigrantes.

7.Vivenda:

Mediación de aluguer: 

 • con inmigrantes/emigrantes
 • con propietarios
 • con inmobiliarias

8. Rede de Asociacionismo:               

 • Creación Asociacións de inmigrantes / emigrantes en Viveiro.
 • Incorporación nas Asociacións existentes.

9. Muller:

 • Conciliación de vida familiar e laboral.
 • Talleres de formación e Búsqueda de emprego.
 • Vítimas de redes de prostitución.

10. Campañas sesibilización e convivencia:  

 • Comunidade Galega no exterior.
 • Galegos retornados.                 
 • Inmigrantes.                            
 • Poboación autóctona      

11. Información e asesoramento sobre o retorno e Emigrantes Retornados.

12. Colaboración e coordinación con institucións e organismos

 • Municipais, autonómica, estatais e outros organismos oficiais, entre eles os diferentes Consulados que se atopan en España como aqueles españois no exterior. Información e asesoramente ós vecinos de Vivero que realizan trámites no extranxeiro, ou que necesitan de mediación con institución internacionais.

12. Garderia

 • PROXECTO DE MELLORA DE EQUIPAMENTO DA ESCOLA INFANTIL 0-3 MUNICIPAL DE VIVEIRO

  A Escola Infantil Municipal, pertencente ao concello de Viveiro, ten como obxectivo primordial a conciliación da vida laboral e persoal das familias e, ao mesmo tempo, tenta ofrecer unha ensinanza de calidade en canto a transmisión de valores e habilidades sociais.

  OBXECTO XERAL DA ACTUACIÓN REALIZADA

  Adecuación e mellora da Escola infantil a través da compra de equipamento, considerando que a calidade do mobiliario e dos recursos educativos así como a introdución das novas tecnoloxías son un factor básico de impulso da calidade da atención prestada.

  ACTUACIÓN REALIZADA E INCIDENCIA NA MELLORA DA CALIDADE

  Espazos.

  A mellora dos espazos na escola ten en conta as necesidades dos nenos, e trata de ofrecer un servizo de calidade, tanto na atención como no desenvolvemento das nenas e nenos. Para iso acondicionouse unha das zonas de xogo, a piscina de bolas, con espuma goma eva para garantir unha maior seguridade aos nenos e nenas.

  Recursos didácticos

  Adquirindo os materiais que melloran o funcionamente da Escola, tanto a nivel tecnolóxico como a hora de equipar as aulas preténdese a consecución dos obxectivos propostos.

  Os materiais adquiridos están pensados para poñer en práctica a perpectiva didáctica do noso equipo educativo e de sacar o maior partido dos nosos alumnos/as, respectando os tempos así como atendendo a etapa evolutiva na que se atopan

  Así, mediante a compra de dispositivos (proxector, tv, altavoces, memoria externa…) trátase de integrar as novas tecnoloxías na aula.

  Mediante a adquisición e mellora do equipamento e material didáctico e de xogo trátase de garantir e propiciar o desenvolvemento integral dos nenos/as, atendendo a distintos aspectos como o desenvolvemento físico, intelectual, afectivo e social, que é o principio xeral da Educación Infantil.

  A adquisición de material didáctico realizouse aplicando a perspectiva de xénero, asegurando unha construción da personalidade de cada neno e nena libre de estereotipos. Favorecendo o acceso de todos os nenos e nenas a distintos tipos de xoguetes, sen distinción de xénero, estase traballando pola consecución dunha auténtica, real e efectiva Igualdade de xénero.

  ORZAMENTO DA ACTUACIÓN:

  • Adquisición de equipamento e material didáctico…………………….. 5.110,58 €

  • Compra dispositivos novas tecnoloxías …………………………..…….. 1.409,58 €

  O financiamento realizouse, na súa totalidade, a través da subvención outorgada pola Xunta de Galicia ao Concello de Viveiro en virtude da Orde do 23 de maio de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2017 (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020)                                                  

 


Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies

continuar