ESTABILIZACIÓN OEP 22 CONCURSO

ESTABILIZACIÓN OEP 22 CONCURSO

ESTABILIZACIÓN OEP 22 CONCURSO

 

BASES ESTABILIZACION ART  2 DISP AD  6 E 8 LEI 202021 BOP ...........
ANUNCIO DOG-ESTABILIZACION CONCURSO .........................................
ANUNCIO EXTRACTO BOE-ESTABILIZACION CONCURSO ....................
BOP 298 DE 30122022-CORRECCION ERROS ............................................
ANUNCIO DOG-CORRECC ERROS PUBL DOG ..........................................
ANUNCIO DOG-CORREC ERROS DISP ADIC ESTABILIZACION ................
FORMULARIO ANEXO II DISP AD LEI 20-2021 .............................................
   
DA 6ª e 8ª OFICIAL PRIMERA CARPINTEIRO/A  
Lista provisional de admitidos e excluidos ..............................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos .................................................
Nomeamento tribunal ................................................................................
Constitución tribunal ................................................................................
Citación proba de galego .......................................................................
Acta proba de galego ..............................................................................
   
DA 6ª e 8ª OFICIAL PRIMERA PINTOR/A  
Lista provisional de admitidos e excluidos ...................................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos .......................................................
Nomeamento tribunal .....................................................................................
Constitución tribunal .......................................................................................
Citación proba de galego ..............................................................................
Acta proba de galego ...................................................................................
   
DA 6ª e 8ª FONTANERO/A  
Lista definitiva de admitidos e excluidos .........................................................
Nomeamento tribunal .......................................................................................
Constitución tribunal ........................................................................................
   
DA 6ª e 8ª OFICIAL MANTENIMIENTO PISCINA (Parcial)  
Lista definitiva de admitidos e excluidos ..................................................
Nomeamento tribunal ................................................................................
Constitución tribunal ......................................................................................
Citación proba de galego ............................................................................
Acta proba de galego ................................................................................
   
DA 6ª e 8ª OFICIAL PRIMEIRO ALBANEL/A  
Lista definitiva de admitidos e excluidos .........................................................
Nomeamento tribunal .......................................................................................
Constitución tribunal ......................................................................................
Citación proba de galego .............................................................................
Acta proba galego .......................................................................................
   
DA 6ª e 8ª ENCARGADO/A PARQUES E XARDINS  
Lista provisional de admitidos e excluidos .................................................
Correcion error lista provisional admitidos e excluidos ..............................
Lista definitiva de admitidos e excluidos ....................................................
Nomeamento tribunal ..................................................................................
Constitución tribunal ..................................................................................
   
DA 6ª e 8ª OFICIAL MANTEMENTO PISCINA (Completa)  
Lista provisional de admitidos e excluidos ................................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos ...................................................
Noemamento tribunal .................................................................................
Constitución tribunal ..................................................................................
Citación proba de galego .............................................................................
Acta proba de galego ................................................................................
   
DA 6ª e 8ª OFICIAL PRIMEIRO CONDUCTOR/A  
Lista provisional de admitidos e excluidos ...............................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos ...................................................
Nomeamento tribunal ................................................................................
Constitución tribunal .................................................................................
   
DA 6ª e 8ª OFICIAL PRIMEIRO PARQUES E XARDINS  
Lista provisional de admitidos e excluidos ..............................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos .................................................
Nomeamento tribunal ..............................................................................
Constitución tribunal ...............................................................................
   
DA 6ª e 8ª OPERARIO  
Lista provisional de admitidos e excluidos ......................................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos .........................................................
Nomeamento tribunal .....................................................................................
Constitución tribunal ..................................................................................
Citación proba de galego .........................................................................
Acta proba de galego ................................................................................
   
DA 6ª e 8ª CONSERXE  
Lista provisional de admitidos e excluidos ......................................................
Correccion erros lista provicional admitidos e excluídos ................................
Listra definitiva admitidos e excluídos .............................................................
Nomeamento tribunal .......................................................................................
Constitución tribunal ......................................................................................
Citación proba de galego .........................................................................
Acta proba de galego ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª CONSERXE TEMPO PARCIAL  
Lista provisional de admitidos e excluidos ...................................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos ......................................................
Nomeamento tribunal ....................................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
Citación proba de galego ...........................................................................
Acta proba de galego ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª  ARQUITECTO-A DE OBRAS E PATRIMONIO  
Lista provisional de admitidos e excluidos ................................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos ...................................................
Nomeamento tribunal ....................................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
Corrección de erros resolucion nomeamento tribunal ...................................
   
DA 6ª e 8ª ARQUITECTO-A TECNICO   
Lista provisional de admitidos e excluidos ...................................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos ...................................................
Nomeamento tribunal ....................................................................................
Constitución tribunal ......................................................................................
Corrección de erros resolucion nomeamento tribunal ...................................
Citación proba de galego .....................................................................
Acta proba de galego ...................................................................................
   
   
DA 6ª e 8ª ARQUITECTO-A DE URBANISMO  
Lista provisional de admitidos e excluidos ...................................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos ...................................................
Nomeamento tribunal ....................................................................................
Constitución tribunal ......................................................................................
Corrección de erros resolucion nomeamento tribunal ...................................
   
DA 6ª e 8ª  CAPATAZ-A DO GEM  
Lista provisional de admitidos e excluidos .................................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos ....................................................
Nomeamento tribunal ....................................................................................
Constitución tribunal ......................................................................................
Corrección de erros resolucion nomeamento tribunal ...................................
   
DA 6ª e 8ª TECNICO-A ADMINISTRACION XERAL DIRECTOR DEPARTAMENTO  
Lista provisional de admitidos e excluidos ...................................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos ......................................................
Nomeamento tribunal ................................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª TECNICO-A ADMINISTRACION XERAL  
Lista provisional de admitidos e excluidos ................................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos ...................................................
Nomeamento tribunal ................................................................................
Constitución tribunal ................................................................................
   
DA 6ª e 8ª  TECNICO-A DE MEDIO AMBIENTE  
Lista provisional de admitidos e excluidos .................................................
Lista definitiva ............................................................................................
Nomeamento tribunal ....................................................................................
Constitución tribunal ................................................................................
Corrección de erros resolucion nomeamento tribunal ...................................
   
DA 6ª e 8ª   TECNICO-A MUNICIPAL DE CULTURA  
Lista provisional de admitidos e excluidos ................................................
Lista definitiva ...........................................................................................
Nomeamento tribunal ..........................................................................
Constitución tribunal ................................................................................
   
DA 6ª e 8ª  TECNICO-A OMIX  
Lista provisional de admitidos e excluidos ...........................................
Lista definitiva ......................................................................................
Nomeamento tribunal ..........................................................................
Constitución tribunal .............................................................................
   
DA 6ª e 8ª  TECNICO-A XESTION SANCIONS  
Lista provisional de admitidos e excluidos ............................................
Lista definitiva .......................................................................................
Nomeamento tribunal ............................................................................
Constitución tribunal ................................................................................
   
DA 6ª e 8ª  TECNICO-A XESTION TRIBUTARIA E ECONOMICA  
Lista provisional de admitidos e excluidos .............................................
Lista definitiva ........................................................................................
Nomeamento tribunal .............................................................................
Constitución tribunal ................................................................................
   
DA 6ª e 8ª  TECNICO-A XURIDICO-A CIM  
Lista provisional de admitidos e excluidos ..............................................
Lista definitiva de admitidos e excluidos .................................................
Nomeamento tribunal .............................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª MONITOR/A DEPORTIVO SOCORRISTA   
Lista provisional de admitidos e excluidos ..............................................
Lista definitiva .........................................................................................
Nomeamento tribunal .............................................................................
Constitución tribunal ................................................................................
   
DA 6ª e 8ª MONITOR/A DEPORTIVO SOCORRISTA (Tiempo parcial)  
Lista provisional de admitidos e excluidos ..............................................
Lista definitiva .........................................................................................
Nomeamento tribunal .............................................................................
Constitución tribunal ................................................................................
   
DA 6ª e 8ª RECEPCIONISTA PISCINA   
Lista provisional de admitidos e excluidos ..............................................
Lista definitiva .........................................................................................
Nomeamento tribunal .............................................................................
Constitución tribunal ................................................................................
   
DA 6ª e 8ª  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA  
Lista provisional de admitidos e excluidos .................................................
Lista definitiva ............................................................................................
Nomeamento tribunal ..............................................................................
Constitución tribunal ..............................................................................
   
DA 6ª e 8ª  CAPATAZ DE OBRAS E PARQUES E XARDINS  
Lista provisional de admitidos e excluidos .............................................
Lista definitiva .........................................................................................
Nomeamento tribunal ............................................................................
Constitución tribunal ..............................................................................
   
DA 6ª e 8ª  OFICIAL MANTENIMIENTO TEATRO PASTOR   
Lista provisional de admitidos e excluidos ..............................................
Lista definitiva .........................................................................................
Nomeamento tribunal ..............................................................................
Constitución tribunal ...............................................................................
Correción erros lista definitiva de admitidos e excluidos ....................
   
DA 6ª e 8ª  OFICIAL 1ª MECANICO-SOLDADOR  
Lista provisional de admitidos e excluidos .............................................
Lista definitiva ........................................................................................
Nomeamento tribunal ..............................................................................
Constitución tribunal ...............................................................................
Citación proba de galego .......................................................................
Acta proba de galego ............................................................................
   
DA 6ª e 8ª  PROFESOR VIOLONCHELO(Tiempo parcial)  
Lista definitiva de admitidos e excluidos ...............................................
Nomeamento tribunal ..............................................................................
Constitución tribunal ...............................................................................
   
DA 6ª e 8ª PROFESOR DE CANTO   
Lista definitiva de admitidos e excluidos .................................................
Nomeamento tribunal ............................................................................
Citación constitución tribunal ...............................................................
   
DA 6ª e 8ª PROFESOR DE TROMBON    
Lista definitiva de admitidos e excluidos ..................................................
Nomeamento tribunal ............................................................................
Citación constitución tribunal ...............................................................
   
DA 6ª e 8ª   ADMINISTRATIVO  
Lista provisional de admitidos e excluidos ................................................
Corrección erros lista provisional de admitidos e excluidos.......................
Lista definitiva ........................................................................................
Nomeamento tribunal ............................................................................
Citación constitución tribunal ...............................................................
Citación proba de galego .....................................................................
Acta proba de galego ........................................................................
   
DA 6ª e 8ª  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Lista provisional de admitidos e excluidos ................................................
Lista definitiva ...........................................................................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Citacion Constitución tribunal .......................................................................
   
DA 6ª e 8ª TÉCNICO/A DA XESTIÓN DA PISCINA MUNICIPAL  
Lista provisional de admitidos e excluidos ................................................
Lista definitiva ...........................................................................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Citación constitución tribunal .....................................................................
   
DA 6ª e 8ª TÉCNICO/A DE SERVIZOS ECONÓMICOS  
Lista provisional de admitidos e excluidos ................................................
Lista definitiva ...........................................................................................
Nomeamento tribunal ............................................................................
Constitución tribunal ...........................................................................
Citación proba de galego .....................................................................
Acta proba de galego ........................................................................
   
DA 6ª e 8ª TÉCNICO/A MUNICIPAL DE TURISMO E RESPONSABLE DA OMT  
Lista provisional de admitidos e excluidos ................................................
Lista definitiva ...........................................................................................
Nomeamento tribunal ............................................................................
Constitución tribunal ...................................................................................
   
DA 6ª e 8ª VIXIANTE DE URBANISMO  
Lista provisional de admitidos e excluidos ..................................................
Lista definitiva .............................................................................................
Nomeamento tribunal .................................................................................
Constitución tribunal ...................................................................................
Corrección de erros resolucion nomeamento tribunal ................................
Citación proba de galego ............................................................................
Acta proba de galego ..........................................................................
   
DA 6ª e 8ª AUXILIAR MONITOR/A DA BIBLIOTECA  
Lista provisional de admitidos e excluidos ................................................
Lista definitiva ...........................................................................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución tribunal ..................................................................................
   
DA 6ª e 8ª AUXILIAR ATENCIÓN USUARIOS/AS SERVIZOS SOCIAIS  
Lista provisional de admitidos e excluidos ...................................................
Lista definitiva ..............................................................................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución tribunal ..................................................................................
   
DA 6ª e 8ª EDUCADOR/A SOCIAL  
Lista provisional de admitidos e excluidos ...................................................
Lista definitiva ..............................................................................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución tribunal ..................................................................................
   
DA 6ª e 8ª PEDAGOGO/A  
Lista provisional e definitiva de admitidos e excluidos ..................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª PROFERSOR/A CLARINETE (TEMPO PARCIAL)  
Lista provisional e definitiva de admitidos e excluidos ..................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª PROFERSOR/A GAITA (TEMPO PARCIAL)  
Lista provisional e definitiva de admitidos e excluidos ..................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª PROFERSOR/A GAITA  
Lista provisional e definitiva de admitidos e excluidos ..................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª PROFERSOR/A PERCUSIÓN (TEMPO PARCIAL)  
Lista provisional e definitiva de admitidos e excluidos ...............................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución Tribunal ...................................................................................
   
DA 6ª e 8ª PROFERSOR/A SAXOFÓN (TEMPO PARCIAL)  
Lista provisional e definitiva de admitidos e excluidos ................................
Lista definitiva ..............................................................................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución Tribunal ...................................................................................
   
DA 6ª e 8ª PROFERSOR/A GUITARRA  
Lista provisional de admitidos e excluidos ..................................................
Lista definitiva ..............................................................................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª PROFERSOR/A DE LINGUAXE MÚSICAL  
Lista provisional de admitidos e excluidos ...................................................
Lista definitiva ..............................................................................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª PROFERSOR/A DE PIANO  
Lista provisional de admitidos e excluidos ...................................................
Lista definitiva ..............................................................................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª PROFERSOR/A DE COMPOSICIÓN  
Lista provisional de admitidos e excluidos ....................................................
Lista definitiva ................................................................................................
Nomeamento tribunal ....................................................................................
Constitución Tribunal ....................................................................................
   
DA 6ª e 8ª TRABALLADOR/A SOCIAL  
Lista provisional de admitidos e excluidos ..............................................
Lista definitiva ...........................................................................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución tribunal ................................................................................
Citación proba de galego .........................................................................
Acta proba de galego ........................................................................
   
DA 6ª e 8ª BIBLIOTECARIO/A (TEMPO PARCIAL)  
Lista provisional de admitidos e excluidos ..............................................
Lista definitiva ...........................................................................................
Nomeamento tribunal ...............................................................................
Constitución tribunal ................................................................................
Citación proba de galego .........................................................................
Acta proba de galego ........................................................................

 


Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies

continuar