FISCAIS 2018

FISCAIS 2018

ORDENANZAS FISCAIS 2018
1-REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES
2-IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS
3-REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS
4-REGULADORA DA TAXA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
5-REGULADORA DA TAXA POLAS LICENZAS URBANÍSTICAS
6-REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
7-REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
8-REGULADORA DA TAXA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS
9-REGULADORA DA TAXA DO CEMITERIO MUNICIPAL
10-REGULADORA DA TAXA DE RECOLLIDA DE LIXOS
11-REGULADORA DA TAXA DE INSTALACIÓN DE QUIOSCOS NA VÍA PÚBLICA
12-REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO
13-REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS CON MESAS E SILLAS
14-REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON POSTOS, BARRACAS OU ATRACCIÓNS
15-OCUPACIÓN DO SOLO; SUBSOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA
16-REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARÚAS E RESERVA DE ESPACIO
17-REGULADORA DA TAXA POLA DISTRIBUCIÓN DE AUGA POTABLE
18-REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MATADOIRO MUNICIPAL
19-REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PROCESO DE DATOS
20-REGULADORA DA TAXA POLA RETIRADA DE VEHÍCULOS DA VÍA PÚBLICA E O SEU TRASLADO Ó DEPÓSITO MUNICIPAL
21-REGULADORA DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
22-REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE SANIDADE PREVENTIVA
23-REGULADORA DA TAXA POR UTILIZAZÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
24-REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
26-REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS PARA A EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS
27-REGULADORA DO PRECIO PÚBLICO DE ENSINANZA MUSICAL
29-REGULADORA DO PRECIO PÚBLICO POR LIMPEZA DE CANALÓNS
31-REGULADORA DA TAXA POR ESTACIONAMENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
32-REGULADORA DA TAXA POR LICENZA DE AUTOTURISMOS E DEMAIS VEHÍCULOS DE ALQUILER
35-REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS OCUPANDO TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL
36-REGULADORA DA TAXA POLO USO DAS INSTALACIÓNS E DOS SERVIZOS XERAIS DO MERCADO COMARCAL GANDEIRO
37-REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NA PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA DE VIVEIRO
38-REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PUNTO LIMPO
39-REGULADORA DA LICENZA POLA TENENCIA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
40-REGULADORA DA TAXA POLOS SERVIZOS ESPECIAIS A TRANSPORTES
41-REGULADORA DA TAXA POLA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVÍS NO PAZO DA MISERICORDIA
42-REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS CULTURAIS ESPECIAIS
43-REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA
44-REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS DO SERVIZO DO CENTRO DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA
45-REGULADORA DA TAXA POR APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DA VÍA PÚBLICA CON CAIXEIROS AUTOMÁTICOS
 

 


Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies

continuar